ሓይልታት ጸጥታ ሱዳን ግፋ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ብሰፊሑ የካይዱ

ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ዕለት 07/09/2019 ጀሚሩ ኣብ ከተማ ካርቱም ፍቃድ መንበሪ ካርድ ዘይብሎም ስደተኛታት ዝዓለመ ሰፊሕ ግፋ ብኣባላት ጸጥታ ሱዳን ይካየድ ኣሎ ።

እዚ ግፋ ስደተኛታት ብፍላይ ድማ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብብዝሒ ኣብ ዝነብሩሉ ከባቢታት ካርቱም ማለት ኣብ ጅረፍ ፡ ሰሓፋ ፡ ጀብራ ፡ ኢምትዳድ ፡ ዴምን ካልእ ከባቢታትን ብብዝሒ ይካየድ ኣሎ ።

ድሮ ውን መብዛሕትኦም ኤርትራውያን ዝርከብዎም ስደተኛታት ፡ ግዳያት ናይዚ ግፋ ኮይኖም ኣብ ሱገል ዓረቢ ኣብ ዝበሃል ቦታ ዝርከብ እስርቤት ተዳጉኖም ይርከቡ ኣለው ። 

ትማሊ ሰንበት ድማ ቤት ፍርዲ ሱዳን ብዝወሰነሎም መቅጻዕቲ ነፍሲ ወከፍ ስደተኛ 5000 ጂነ ሱዳን ከኸፍል ከም መቅጻዕቲ ኣዚዙ ኣሎ ።

መብዛሕትኦም ኤርትራውያን እንተስ ብሰኣን ዓቅሚ እንተስ ብሸለልትነት ነዚ ናይ ስደተኛ መንበሪ ፍቃድ ካርድ ከውጽኡ ኣይረኣዩን ፡ ከም ውጺኢቱ ድማ ግዳይ ግፋን ካልእን ግፍዕታትን ይኾኑ ኣለዉ ።

መንግስቲ  ሱዳን ውን ድሮ ነቲ 2300 ጂነ ሱዳን ዝነበሪ መውጺኢ ፍቃድ መነበሪ ካርድ ናብ 3200 ኣዛይድዎ ብምህላዉ እቲ ካልእ ኣሉታዊ ካልእ ሸነኽ ናይዚ ጉዳይ እዩ ፡፡

ነዚ መንግስቲ ሱዳን ዘውጾኦ ሕጊ ነፍሲ ወከፍ ስደተኛ መንበሪ ካርድ ከውጽእ ዝእዝዝ ሕጊ ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ስደተኛታት ከስተብህሉሉን ከውጽኡን ኣዘኻኺርና ነርና ። እዚ ናይ ስደተኛታት መንበሪ ፍቃድ ካርድ ዓመታዊ ዝሕደስን ኮምኡ ውን ስደተኛ  ክሰርሕ ፍቃድ ዘይህብን ዝብል ጽሑፍ ውን ይርከቦ ።

IMG_33900163751408.jpeg