ሓይልታት ጸጥታ ሱዳን ጹዑቕ ግፋ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት የካይዱ

ካብ ሶኑይ 20/07/2019 ጀሚሩ ክሳብ ሎሚ ሶሉስ ጽዑቅ ግፋ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ብሓይልታት ጸጥታ ሱዳን ኣብ ካርቱም ይካየድ ኣሎ ። እዚ ግፋ ነቶም መንበሪ ፍቃድ ስደተኛ ዘይብሎምን ዘየሐደሱን ዝዓለመ ምኻኑ ውን ተፈሊጡ።

በዚ ግፋ ብርክት ዝበሉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ግዳያት ኮይኖም ኣብ ዓረቢን ኡሙድርማንን ዝርከቡ እስርቤታት ተዳጉኖም ይርከቡ ኣለዉ። ኣብ ዝሓለፈ እዋናት፡ መንግስቲ ሱዳን ነቲ ብ500 ጂነ ሱዳን ዝነበረ መውጺኢ መንበሪ ፍቃድ ስደተኛ ናብ ልዕሊ 2300 ኣዛይድዎ ከም ዝነበረ ዝዝከር ኮይኑ፡ ክሳብ ሕጂ ኣስታት 86 ኤርትራውያን ግዳያት ናይዚ ግፋ ኮይኖም ኣለዉ ። ብቤት ፍርዲ ብዝውሰነሎም ናይ ገንዘብ መቅጻዕቲ ድማ ክልቀቁ ምኻኖም ውን ተገሊጹ ኣሎ ።

ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ውን መብዛሕትኦም ኤርትራውያን ዝርከብዎም መንበሪ ፍቃድ ዘይሓዙን ዘየሐደሱን ስደተኛታት ካብ ጎደናታት ካርቱም ተለቂሞም ብኣስታት 10 ሽሕ ጂነ ሱዳን ከፊሎም ከም ዝወጹ ይፍለጥ ። ኣብቲ ግዚ'ቲ ድማ እዚ መቅጻዕቲ ኣዝዩ ዝተጋነነ ብምኻኑ ብኣብ ማሕበር ሰብኣዊ መሰላት ዝነጥፉ ሱዳናውያን ከቢድ ተቃዉሞ ወሪድዎ ምንባሩ ውን ይፍለጥ ።

እዚ ካብ ሶኑይ ዝጅመረ ግፋታት ውን ስደተኛታት ዋላካ ብምንግስቲ ሱዳን ዘውጾኦ ሕግታት ክቅየዱ ግቡእ እንተ ኾነ እዚ ዋጋ መሐደስን መውጽእን መንበሪ ፍቃድ ስደተኛ ኣዝዩ ብዝተጋነነ መልክዑ ብምዉሳኹ ( ካብ 500 ናብ 2000 ጅነ ሱዳን ) ካብ ዝተፈላለዩ ወገናት ተቃዉሞታት ይገጥሞ ኣሎ ።

ኣብ መወዳእታ ዝምልከቶም ወገናትን ማሕበራትን ነዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝግበር ዘሎ በደል ዕቱብ ኣቃልቦ ገይሮም ክሰርሑሉ ንላቦ ።