ኣንፈት ዘጥፍአ ስደት ኤርትራውያን

መዓልታዊ  እንተ  ዘይበልና  ሰሙናዊ  ወይከኣ  ወርሓዊ  ኣብ  ከምዚ  ቦታ  ኤርትራዊያን  መይቶም  ተረኺቦም፡  ተቀቲሎም፡ ተጨዊዮም፡ ደቂ ኣንስትዮ ተዓሚጸን፡ ተሸዪጠን፡  ተሸዪጦም፡ ክንዲ’ዚ  ከፊሎም ንሰምዕ ኢና።  ንሰምዕ  ጥራይ  ዘይኮንና’ውን ኣካል  ናይቲ   ፍጻመ  ስለ ዝኮንና ብልክዕ ይጸልወና እዩ ።  ሰቓይናን መከራናን ኣብታ ናትና ዓድና እንብላ  ኤርትራ እዩ ዝፍለመና ።  ምስ  ወጸኣና  ከኣ  ናብተን  ንኸደን  ሃገራት  ኩሉ  መከራ  ኣይፍለናን  ኢዩ።  ንሎሚ  ክልተ  ፍጻመታት  ክንርኢ  ኢ።

ኣብ  መጀመርያ  ሰሙን  ናይ  ወርሒ  ግንቦት  ኣብ  መሬት  ግብጺ  ኣብ  ስዋን  ዝበሃል  ከባቢ  ዶብ  ሱዳን ሬሳታት ኤርትራዊያን ተረኺቡ  ዝብል  ዜና ኣብ ናይ ግብጺ  ማስሜድያን https://arabic.rt.com//# ናይ  ኤርትራዊያን  ዌብሳይታትን ተዘርጊሑ።

ኣባላት  ጸጥታ  ግብጺ ኣብ  ሐንቲ  መኪና   ናይ  ነጋዶ   ደቂ  ሰባት  ኤርትራዊያን ዝርከብዎም  ሬሳታት  ከምዝረከበ  ጽሒፉ  ኣሎ።   እቲ  ሬሳታት  ናይ  ነጋዶ  ደቂ  ሰባትን  ምስኦም  ዝሰግሩ  ዝነበሩ  ኤርትራዊያን  ምኻኑ  እቲ  ሐበሬታ  ይገልጽ።

images.jpg

ክሳብ  ሕጂ  ዝተረክበ ሓበሬታ ሓደ  ኤርትራዊን  ሓደ  ኢትዮጵያዊን  ምስቶም  ኣስገርቲ ሞይቶም ከምዘለዉ የመልክት። ብተወሳኺ፡ ካብቲ  ድንገት  ዝደሓና አርበዕተ   ኤርትራዊያን ደቂ ኣንስትዮ  ካብ  ኣስዋን  ናብ  ካይሮ  ከምዝሰገራን  ብሰላም  ኣብ  ኢድ  መንግስቲ  ግብጺ  ከምዘአተዋን ብዝሓት  ግዱሳት   ኤርትራዊያን  ድማ ኩነታተን  ይከታተሉ  ከም ዘለዉ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።።

ብካልእ  ወገን    አብዚ   እዋን   እዚ   ብዙሓት  መንእሰያት  ስደተኛታት ብሰንኪ ህሉው  ኮነታት  ግብጺን  ሱዳንን  ኣበይ  ከምዝቅመጡ ጠፊእዎም  ካብ   ሱዳን   ናብ  ግብጺ  ካብ  ግብጺ  ከኣ  ናብ  ሱዳን   እና  ተመላለሱ  ኣብ  መንገዲ    ብመንግስትን ግብጺ ይተሓዙን ብዘይ  ተፈልጡ   ሰባት’ውን ይኽተሩን ኣለው።  በዚ   መሰረት  ብዙሓት  ኤርትራዊያን፡ ኢትዮጵያዊያን፡ ሱዳናዊያንን ደቂ ካልኦት  ሃገራትን ብአባላት  ጸጥታ ግብጺ ተታሒዞም ኣብ  ሸላል  ዝበሃል  ቦታ  አኪቦሞም    ኣለዉ።

ኣተሓሕዛኦም ብክልተ   መንገዲ   እዮም   ዝረኣዩ፡  እቶም  ካብ  ሱዳን  ብኣሳገርቲ  ናብ  ግብጺ  እና  ሰገሩ  ዝተተሓዙ   ስደተኛታት  ጉዳዮም  ከቢድ  ኮይኑ   ኣብ  UNHCR   ስለ ዘይተመዝገቡ   ናብ  ሃገራቶም  ከይሰጉዎም ስግኣት ኣሎ።  እቶም  ካብ  ካይሮ   ናብ   ሱዳን   እና   ሰገሩ  ዝተተሓዙ   ስደተኛታት  ከኣ  እቶም  ኣብ  UNHCR   ዝተመዝገቡ  UNHCR  ከተውጽኦም  ትኽእል  ኢያ።  ድሮ  ከኣ  14  ስደተኛ  ካብቲ  ሸላል  ዝበሃል  ዘሎ  ቦታ  ካይሮ  ኣቲዮም።  ናይቶም ዝተረፉ ድማ  ጉዳዮም  ተጻሩ  እቶም   ምዝጉባት  ከወጽኡ  እቶም  ዘይተመዝገቡ ድማ  ኣብኡ  ክጸንሑ ምዃኖም ተሓቢሩ።