ኬንያ ሓደስቲ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብቐጻሊ ትኣስር

ኣባላት ጸጥታ ኬንያ ካብ ወርሒ መጋቢት ክሳዕ ወርሒ ሰነ ናይ 2019 ኣብ ዘሎ ግዜ ናብ’ታ ሃገር ብዘይሕጋዊ መንገዲ ኽኣትዉ ዝፈተኑ ብጠቕላላ 55 ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣእትዩም።

ናይ ቀረባ ፍጻሜ ብ 4 ሰነ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ኬንያ ኣብ ልዕሊ ዝጓዓዛ ዝነበራ ሰለሰተ ኤርትራውያን ደቅ-ንስትዮ ዝተኻየደ ማእሰርቲ ክኸዉን እንከሎ፡ እተን ስደተኛታት ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪበን ኣብ ዝሃብኦ ቃል፡ መደበን ናብ’ቶም ኣብ ኡጋንዳ ዝርከቡ ስደተኛታት ስድራቤተን ንምጽንባር ምንባሩ ሓቢረን።

ኣብ ቀዳሞት ሰለስተ ሰሙናት ናይ ወርሒ ግንቦት እውን 17 ደቅ-ንስትዮ ዝርከብኦም ኻልኦት 44 ኤርትራውያን ከምዝተታሕዙ ኽፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። እቶም ስደተኛታት ብመንገዲ ሞያለ ናይ ኢትዮጵያ ናብ ኬንያ ኣብ ዝምርሕሉ ዝነበሩ እዋን እዮም ተታሒዞም። ምስቶም ስደተኛታት ኣርባዕተ ጥርጡራት ኣሰጋገርቲ ከምዝተቐየዱ እውን ሰብ-መዚ ጸጥታ ኬንያ ይሕብሩ።

ሓጺር ዕምሪ ዝነበሮ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ናይ 2018 ዝተኸፍተ ዶባ ኤርትራን ኢትዮጵያን ፡ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቚጸሩ ኤርትራውያን ናብ ኢትዮጵያ ኽስደዱ ዕድል ከምዝፈጠረ ይንገር። ስለዝኾነ ብመንገዲ ኬንያ ናብ ከም ኡጋንዳን ካልኦት ሃገራት ደቡባዊ ኣፍሪቃን ኽሰግሩ ናይ ዝምድቡ ኤርትራውያን ቊጽሪ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ክዓቢ ይረአ ኣሎ።

 ኣብ ሊብያን ሱዳንን ተኸሲቱ ዘሎ ዘይምርግጋእ ንሓያሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ስደተኛታት ነቲ ብመንገዲ እተን ሃገራት ናብ ኤውሮጳ ንምብጻሕ ዝጸንሖም መደባት ወንዚፎም ናብ’ተን ንስደተኛታት ደሓን ኣተሓሕዛ ኣለወን ዝብሉወን ከም ኡጋንዳ ዝኣመሰላ ሃገራት ክውሕዙ ይግደዱ ኣለው። ብሰንኪ’ዚ ዶባ ኢትዮጵያን ኬንያ ሓድሽ መናሃራያ መርበባት ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባት ኾይኑ ይርከብ። ንኣብነት፡ ኣብ ወርሒ መጋቢት ናይ’ዚ ዓመት፡ ኣባላት ጸጥታ ኬንያ ናብ’ታ ሃገር ሰባት ከስልዂ ዝረኸብዎም ሰለስተ ኣሰጋገርቲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣእይቶም እዮም።

ኢትዮጵያን ኬንያን ጸጥታ ዶባተን ንምሕያል ብመንገዱ ድማ ዘይስሩዕ ዋሕዚ ስደት ንምግታእ ብሓባር ይሰርሓ ከምዘለዋ እዩ ዝንገር። ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ናይ 2019፡ ፕሮግራም ልምዓት ውድብ ሕቡራትን (UNDP) መንግስታዊ በዓል መዚ ልምዓትን (IGAD) ኣብ ዶባ ኢትዮጵያን ኬንያን ስግረዶባዊ ምትሕግጋዝ ክልቲኤን ሃገራት ኣዕብዩ ዋሕዚ ዘይስሩዕ ስደት ንምቊጽጻር ኽሰርሕ ዝዕላማኡ ናይ መጀመርያ ቤት-ጽሕፈት ምኽፋቶም ይዝከር።

 ብመሰረት ጸብጻብ ላዕለዋይ ወኪል ንጉዳይ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት፡ ኣብ ኢትዮጵያ ልዕሊ 900,000 ኣብ ኬንያ ድማ ከባቢ 235,000 ስደተኛታት ተዓቚቦም ይርከቡ።