መተሓሳሰቢ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ሱዳን

ወኪል ወጻኢ ጉዳያት መንግስቲ ሱዳን ናብ ኩለን ኣብ ሱዳን ዝርከባ ኤንባሲታት ሓደ ህጹጽ ሓበረታ ሰዲዱ ኣሎ ። ትሕዝቶ ናይቲ ሓበሬታ ድማ ዝኾነ ወጻእተኛ ኣንጻር meንግስቲ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ናዕቢ ዝተሓወሶ ሰልፊታት ንኸይሳተፍን ኢዱ ንኸይእቱን ኮምኡ ውን ዝኾነ ተንቀሳቀስን ደረቅ ስእሊታት ከይወስደን ብመንገዲ ናብዘን ኤምባሲታት ዝሰደዶ ሓበሬታ ብጥብቂ ኣጠንቂቁ ኣሎ። ብተወሳኺ፡ ነተን ኤንባሲታት ዜጋታተን ካብ ከምዚ ዓይነት ንጥፈታት ክቁጠቡ ክምዕዳን ክሕብራን ተላብዩ ። ነዚ መምርሒ ጥሒሱ ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ሰልፊታት ዝተረኽበ ወጻእተኛ ኣብ ልዕሊኡ ዝውሰድ ስጉምቲ ከቢድ ከም ዝኸውን ውን ብተወሳኺ ኣፍሊጡ። መንግስቲ ሱዳን ውን ሓላፍነት ከምዘይወስድ ገሊጹ።

እዚ ነዞም ሕጋውያን ወጻእተኛታት ዝምልከት ጥራይ ብዘይምኻኑ ነቶም ከም ስደተኛታት ኮይኖም ኣብ ሱዳን ዝነብሩ ዘለዉ ደቂ ካልኦት ሃገራት ውን ዘጠቃልል ከም ዝኾነ ተፈሊጡ ። ስለዚ ኤርትራውያን ስደተኛታት ነዚ ብጉቡእ ተረዲኦም ካብ ከምዚ ዓይነት ንጥፈታት ክቁጠቡን ኣብቲ ሰልፊ ዝካየደሉ ከባቢታት ክርከቡ ከም ዘይብሎም ኣጥቢቅና ነታሓሳስብ።

እዚ ከምዚሉ ከሎ፡ መንግስቲ ሱዳን ንማዕከናት ዜናታት ኣልጀዚራ ፡ ስካይ ኒውስ ፡ ኣል ዓረብያን ኣል ሓደስን ኣብ ሱዳን ዝነበረን ንጥፈታት ክድስክልን ዝኾነ ዜናታት ኣብ ውሽጢ ሱዳን ንኸይሰርሓን ከልኪልወን ኣሎ ፡፡

IMG_2329768214847.jpeg