ኢትዮጵያ፥ ዓሰርተታት ኣሽሓት ስደተኛታት ኣብ መኣዲ ትምህርቲ

 

ብኣሽሓት ዝቚጸሩ ስደተኛታት ኣብ ሓያሎ ኣብያተ-ትምህርቲ ኢትዮጵያ ተጸንቢሮም ይመሃሩ ምህላዎም ላዕለዋይ ወኪል ንጉዳይ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት (ዩ.ኤን.ኤች.ሲ.ኣር) ኣብ’ዚ ቀረባ እዋን ዝዘርገሖ ጸብጻብ ኣረዲኡ።

 ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ 193,350 ዝኾኑ ስደተኛታት ኣብ ኩለን ደረጃታት ኣብያተ ትምህርቲ ኢትዮጵያ ይሳተፉ ምህላዎም እዩ እቲ ጸብጻብ ዝሕብር። ልዕሊ 60 ሚእታዊት ማለት 126,000 ካብ’ቶም ተመሃሮ ኣብ ናይ መባእታን ካልኣይ ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ ዘለዉ ክኾኑ እንከለዉ፡ ከባቢ 3,000 ድማ ኣብ ትካላት ላዕለዎት ደረጃ ትምህርቲ ይሳተፉ ኣለው።  እቶም ዝተረፉ 30 ሚእታዊት ኣብ መዋዕለ-ህጻናት ከምኡ’ውን ቅድመ-ትምህርቲ ዝተጸንበሩ እዮም።

 ቀዲሙ ኣብ ወርሒ ጥሪ ናይ’ዚ ዓመት ብ ዩ.ኤን.ኤች.ሲ.ኣር ዝወጽአ ጸብጻብ ፡ ካብ 2017 ክሳዕ 2018 ጥራይ 7 ካብ’ቶም 10 ንትምህርቲ ዕድሚኦም ዝኣኸለ ቆልዑ ስደተኛታት ኣብ ውሽጢን ወጻኢን መዓስከራት ስደተኛታት ኢትዮጵያ ኣብ ስሩዕ ትምህርቲ ተጸንቢሮም ምህላዎም ገሊጹ ነይሩ እዩ።

ካብ’ዘን ዝሓለፋ ቀረባ ዓመታት፡ ኢትዮጵያ ንስደተኛታት ተወሰኽቲ መሰላት ከተውሕስን ብእኡ ኣቢላ ድማ ካብ ሃገራ ዝቕጽል ዘይስሩዕ ስደት ኽትገትእን ኽትሰርሕ ትርከብ። ኣብ ጥሪ 2019 ፓርላማ እታ ሃገር ንኸባቢ ሓደ ሚልዮን ስደተኛታት ካብ መዓስከራት ወጺኦም ክነብሩን ክሰርሑን ዘኽእሎም ሕጊ ምሕላፉ ይፍለጥ። እቲ ሓድሽ ሕጊ፡ ስደተኛታት ኣገልግሎት ትምህርቲ ክረኽቡ፡ ናይ ስራሕ ፍቓድ ክውንኑ ፡ ከምኡ’ውን ኣገልግሎታት ባንኪ ክረኽቡ ዘኽእሎም እዩ። ላዕለዋይ ኮሚሽነር ንጉዳይ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ፊሊፖ ግራንዲ ነቲ ሓድሽ ሕጊ ኢትዮጵያ “  ሓደ ካብ ገስገስቲ ፖሊሲታት ስደት ኣብ ኣፍሪቃ፡” ክብል ጠቒስዎ እዩ።

ኣብ ኣፍሪቃ ሒዛቶ ብዘላ ብዝሒ ስደተኛታት ኣብ ካልኣይ ደረጃ እትርከብ ኢትዮጵያ ፡ ኣብ ሃገራ ዘለዉ ስደተኛታት ምስ’ቶም ኣብ ከባቢኦም ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ማሕበረ-ሰባት ኽወሃሃዱ ዘኽእል መደባት ኣብ ምውፋር ትርከብ። ኣብ ወርሒ ሕዳር ናይ 2017 እታ ሃገር ኣጠቓላሊ መርሓ ንጠለብ ስደተኛታት ብምውፋር ማሕበረ-ቊጠባዊ ህይወት ስደተኛታት ንምምሕያሽ ትሰርሕ ኣላ። ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2018 መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሃገሩ ዝርከባ 27 መዓስከራት ስደተኛታት ኣብ ዝመጽእ ዓሰርተ ዓመታት ኽዓጽወን መደብ ከምዘለዎ ሓቢሩ እዩ።

 

ብዘይካ’ዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ መነባብሮ ኣብ ሃገሩ ዝርከቡ ስደተኛታት ንምምሕያሽ ምስ ዝተፈላለያ ሃገራት ኤውሮጳ ብሓባር ይሰርሕ ኣሎ። ንኣብነት ኣብ መወዳእታ 2018፡ ብሪጣንያ ኣብ ኢትዮጵያ 100,000 ቦታ ስራሕ ንምፍጣር ናይ 115 ፓውንድ ስተርሊን ገንዘባዊ ሓገዝ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኸቲማ እያ። 30,000 ካብ’ቲ ቦታ ስራሕ ንስደተኛታት ዝተሓዝአ እዩ።