ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ኣብ የመን ይሞቱ

ስእሊ፥ ቻርሊ ሮዘር/ ዘ ጋርድያን/

ስእሊ፥ ቻርሊ ሮዘር/ ዘ ጋርድያን/

እንተወሓዱ ሸሞንተ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ኣብታ ብዂናት እትሕመስ ዘላ የመን ኣብ ግዝያዊ መጽለሊ ኸምዝሞቱ ኣህጉራዊ ውድብ ስደተኛታት ሓቢሩ።

እቶም ዝበዝሑ ኢትዮጵያውያን ዝዀኑ ሸሞንተ ስደተኛታት ሸሮኽ ብዝመስል ሕማም ተጠቒዖም ኣብ ግዝኣት ላሕጅ ኣብ ዝርከብ ሆስፒታል ቢን ኻልዱን ብ1 ግንቦትሞይቶም።

“ብሞት እዞም ካብቶም ኣሽሓት ኣብ የመን ብኣስካሕካሒ ኣገባብ ተታሒዞም ዘለዉ ሸሞንተ ስደተኛታት ኣዝዩ ጉህየ እየ። ነዚ ኣተሓሕዛ እዚ ናብ መንገስቲ ቐሪብና ነቒፍናዮኢና። ንዘይስሩዕ ስደት ብሰብኣዊ ኣገባብ ክሕዝዎ ሓቲትናዮም፡” ይብል መሓመድ ዓብዲኬር ካብ ኣህጉራዊ ውድብ ስደተኛታት።

ንኣርባዕተ ዓመት ዝቕጽል ዘሎ ዂናት የመን ከሎ ኣሽሓት ስደተኛታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዓመታዊ ብጂቡቲ ኣቢሎም ናብ የመን ተጓዒዞም ናብ ሃገራት ወሽመጥ ክበጽሑይፍትኑ።

ብመሰረት ውድብ ሕቡራት ሃገራት 150,000 ዝበጽሑ ስደተኛታት ኣብ 2018 የመን ኣትዮም። ልዕሊ ዓቕሞም ዝተመጠጡን እኹል ዓቕሚ ዘይብሎምን ሰብ መዚየመን ነቶም ኣብታ ሃገር ዝተደርበዩ ዓሰርተታት ኣሽሓት ካብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝመጹ ስደተኛታት ብግቡእ ክቈጻጸርዎም ይፍትኑ። ኣብ ጥሪ ውድብ ሕቡራት  ሃገራት 3,000 ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ናብ ኣዲስ ኣበባ ብነፈርቲ ኸግዕዝ ምዃኑ ቓል ኣትዩ ኔሩ። ክሳዕ ሕጂ ኣማኢት ተመሊሶም ኣለዉ።

ገለ  ኣብ የመን ተደርብዮም ዝርከቡ ስደተኛታት ብሰብ መዚ መንግስቲ ኣብ ንምንባሩ ፈጺሙ ዘይብቑዕ ከባቢታት ተዳጒኖም ኣለዉ። ቅድሚ ሞቶም እቶም ሸሞንተስደተኛታት ኣብ ደቡብ ምዕራብ የመን ኣብ እትርከብ ግዝኣት ላሕጅ ኣብ ወተሃደራዊ መዓስከር ተታሒዞም ኔሮም። ኣብቲ መዓስከር ዘለዉ ሰብ መዚ እንተወሓደ 200 ሸሮኽ ዝሓዞም ሰባት ከምዘለዉ ይገልጹ።

ብመሰረት ጸብጻብ ኣህጉራዊ ውድብ ስደት ልዕሊ 5,000 ካብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝተበገሱ ስደተኛታት ኣብ ክልተ ሜዳታት ኩዕሶ እግርን ኣብ ሓደ ወተሃደራዊ መዓስከርን ኣብግዝኣታት ዓደን፡ ላሕጅ ከምኡ ድማ ኣብያን ተዳጒኖም ኣለዉ።

እቲ ውድብ ኣብ ዝሃቦ ቓል “ክልቲኡ እቲ ሜዳታት ዓቢ ቑጽሪ ሰባት ከአንግድ ዝተሰርሐ ኣይኰነን። ኣብኡ ኣሽሓት ሰባት ምሓዝ ኣዝዩ ዓቢ ናይ ጽሬት ጸገም ፈጢሩንምልባዕ ተላጋቢ ሕማማት ከተባብዕ እዩ፡” ይብል።