ሓለዋ ባሕሪ ሊብያ ስርሒታት ምድሓን ህይወት ስደተኛታት ኣብ ማእከላይ ባሕሪ የቋርጽ

ስእሊ፥ ኣይስቶክ

ስእሊ፥ ኣይስቶክ

ሓለዋ ባሕሪ ሊብያ ኣብዚ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብቲ ከም ዝሕልዎ ዝገልጾ ዞባ ባሕሪ ኽነጥፍ ከምዘይጸንሐ ጀርመናዊ ማሕበር ምድሓን ህይወት ኣብ ባሕሪ ሲ–ኣይ ገሊጹ።

ሓለዋ ባሕሪ ሊብያ ኣብ ክንዲ እቲ ግቡእ ስርሖም ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ኲናት ሓድሕድ ይሳተፉ ኣለዉ። ገለ ኻብተን ጃላቡ ብኢጣልያን ፈረንሳን ዝተወፈያ እየን።

ድሕሪ ምዕጋት ህይወት ዘድሕና ማሕበራትን ምቍራጽ ስርሒት ሶፊያን ሓለዋ ባሕሪ ሊብያ ዳርጋ በይኑ እዩ ኣብቲ ኣብ መንጎ ሊብያን ኢጣልያን ዘሎ ኽፋል ማእከላይ ባሕሪህይወት ከድሕን ጸኒሑ። ብመሰረት ጸብጻባት ኣህጉራዊ ውድብ ስደት፡ 257 ሰባት ካብ 1 ጥሪ ክሳብ 1 ግንቦት 2019 ካብ ሊብያ ናብ ኤውሮጳ ብባሕሪ ኽሰግሩ ኽብሉሞይቶም።

“ኣብ ትሪፖሊ ዘሎ መንግስቲ ኣብ ክንዲ ብዛዕባ ሓለዋ ዶባት ኤውሮጳ ካልእ ዝዓጦ ጉዳይ ረኺቡ ኣሎ፡” ይብል ኣፈኛ ሲ–ኣይ ዝዀነ ጎርደን ኢስለር።

ኢጣልያዊት ጋዜጣ ኣቨኒረ ምንጭታት ሕቡራት ሃገራት ብምጥቃስ ሓለዋ ባሕሪ ሊብያ ኣብዚ ዓመት ቅድሚ እቲ ግርጭት ምጅማሩ 12 እዋን ጥራይ፡ ማለት ትሕቲ ሓደግዜ ኣብ ሰሙን ስርሒታት ምድሓን ህይወት ከምዘካየደ ትሕብር።

እቶም ዕድለኛታት ኰይኖም ክድሕኑ ዝኸኣሉ ኣብታ ብዂናት ኣትሕመስ ዘላ ኣሽሓት ስደተኛታት ተቐርቂሮምላ ዘለዉ ሊብያ ይዳጐኑ። ኣብ ገለ ማእከላት ዝነበሩዘብዐኛታት ስለዝሃደሙ እቶም ስደተኛታት ካብቶም ኣንጻር እቲ ኣብ ትሪፖሊ ዝመደበሩ መንግስቲ ዝዋግኡ ዘለዉ ወተሃደራት መጥቃዕቲ ንኽወርዶም ቅሉዓት ይዀኑኣለዉ።

ምሸት 7 ሚያዝያ ኣብቲ ኣብ ቀጽሪ እቲ ታጁራ ዝርከብ መዳጐኒ ማእከል ካብ ነፋሪት ዝተደርበየ ቡምባ ወዲቑ። ካብቲ ነትጒ ዝኸደ ፍንጭልጫል ንናሕሲ እቲ መዕቈቢበሲዑ ንሓደ ህጻን ንእስክላ ኸምዝሰሓቶ ሓካይም ብዘይዶብ ይሕብር።

“ተቐርቂርና ኢና ዘለና፡ ንሽገር ኢና ዘለና፡ በዚ ዂናት ተናዊጽና ኢና ዘለና፡” ይብል ሓደ ኣብቲ ማእከል ዝርከብ ኤርትራዊ ምስ ሓካይም ብዘይዶብ ክዛረብ ከሎ።

ኣፈኛ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ቻርሊ ያክስሊ ኣብ ትዊተር “ኣብ ሊብያ ዑቕባ የለን ናይ መንግስቲ ይኹና ናይ ማሕበራት ጃላቡ ምድሓንህይወት የለዋን። ነገራት ከምዚ ዘለውዎ ክኽቕጽሉ ኸምዘይክእሉ ኣዝዩ ንጹር እዩ፡” ይብል።