ኢትዮጵያን ኬንያን ዋሕዚ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ንምግታእ ኣብ ዶባተን ሓባራዊ ክፍሊ ኸፊተን

moyale.jpg

 

ፕሮግራም ልምዓት ውድብ ሕቡራት ሃገራትን (ዩ.ኤን.ዲ.ፒ) ዘይመንግስታዊ በዓል-መዚ ልምዓትን (ኢጋድ) ዘይስሩዕ ጉዕዞ ስደት ንምግታእ ዝዕላማኡ ቤት-ጽሕፈት ኣብ ዶብ ኬንያን ኢትዮጵያን ከፊቶም። እቲ ኣካል ናይ ስግረ-ዶባዊ መደባት ኤውሮጳዊ ሕብረት ከምዝኾነ ዝተነግረሉ ቤት ጽሕፈት፡ ኣብ ምድንፋዕ ክልተኣዊ ምትሕግጋዛት ኣብ ዶባትን፡ ኣብ ምክትታል ዘይስሩዕ ምንቅስቓስ ስደተኛታትን እዩ ክነጥፍ።

 ኢትዮጵያ ነቶም ኣብ ኤውሮጳ ዝሓሸ ቊጠባዊ ህይወትን ናይ ናብራ ውሕስነትን ከናድዩ ብዘይስሩዕ መንገዲ ዝስደዱ ኤርትራውያን ካብ ቀንዲ መተሓላለፍቲ ሃገራት  ከምዝኾነት ዝፍለጥ ኮይኑ፡ እዚ ተኸፊቱ ዘሎ ቤት-ጽሕፈት ኣብ ምልላይን ምዝላቕን መሰረታውያን ጠንቅታት ስደት ብምስራሕ፡ ሰባት ዘይሕጋዊ ኣማራጺታት ስደት ካብ ምውሳድ ክቚጠቡ  ኣብ ምጽላው እዩ ክጽዕት።

“እቲ ቤት-ጽሕፈት ንኢትዮጵያን ኬንያን ኣብ ዘዳውቡ ከባቢታት ንጸጥታዊ ቅልውላው፡ ዘይስሩዕ ጉዕዞ ስደት፡ ከምኡ’ውን ውሽጣዊ ምፍንቓልን ደፋእቲ ንዝኾኑ ጠንቅታት ኣብ ምፍታሕ እዩ ክሰርሕ፡” ይብል ኣካያዲ ስራሕ ስግረዶባዊ ምትሕግጋዛት ኣብ ክፍሊ ዞባዊ ኣገልግሎታት ዩ.ኤን.ዲ.ፒ ኣብ ኣፍሪቃ ዝኾነ ኣቶ ማቲዮ ፍሮንቲኒ።

ብ 3 ሚያዝያ 2019 ኣብ ከተማ ሞያለ ዝተኸፍተ እቲ ቤት-ጽሕፈት፡ ምስ መንግስታውያን ኣካላት፡ በርጌሳውያን ማሕበራትን ካልኦት ዘይመንግስታውያን ኣካላትን ብቐረባ እንዳተሓጋገዘ ኣብ ዶባት ኤትዮጵያን ኬንያን ንዝነብሩ ማሕበረሰባት ዕድላት ንግዲ ንምዕባይን መነባብሮኦምን ንምምሕያሽን፡ ብእኡ ኣቢልካ ድማ ዘይሕጋዊ ዋሕዚ ስደት ንምንካይን ክነጥፍ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣሎ።

“ ኣብ ከባቢ ዶባት እተን ሃገራት ብኣካል ምንጣፍና ኣብ ምርግጋእ እቲ ከባቢን ምምሕያሽ ማሕበረ-ቊጠባዊ ህይወት ማሕበረሰባትን ቀጥታውን ተግባራውን ኣጠማምታ ሃሊዩና ተግባራዊ ፍታሕ ክመጽእ ከኽእለና’ዩ፡” ይብል ኣቶ ፍሮንቲኒ።

 ዘይስሩዕ ዋሕዚ ስደት፡ ንግዲ ደቅ-ሰብ፡ ከምኡ’ውን ካልኦት ስግረ-ዶባዊ ገበናትን ንምግታእ ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ብሓባር ክሰርሓ ይረኣያ ምህላወን ይግለጽ። ኣብ ወርሒ ነሓሰ ናይ ዝሓለፈ ዓመት፡ ኢትዮጵያን ሱዳንን ኣብ ዘዳውብወን ከባቢታት ንዝረኣዩ ንጥፈታት ንግዲ ደቅ-ሰብን ሽበራን ንምቅላስ ሓባራዊ ወተሃደራዊ ሓይሊ ከቚማ ተሰማሚዐን እየን። ከምዝፍለጥ፡ ሓያሎ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብመንገዲ ሱዳን ናብ ኤውሮጳ ኣብ ዝገብርዎም ጉዕዞታት ብቐጻሊ ግዳያት ኣሰጋገርቲን ነጋዶን ደቅ-ሰብ ክኾኑ እዮም ዝረኣዩ።

ብዘይካ’ዚ፡ ኤውሮጳዊ ሕብረት ምስ ሕብረት ኣፍሪቃ ብምሽራኽ  ኣብ ኣፍሪቃ ዕድላት ስራሕ ንምስፋሕ ዘኽእሉ መደባት እንዳሰርዐ ንጠንቅታት ዘይስሩዕ  ጉዕዞ ስደት ኣፍሪቃውያን  ንምፍታሕ ይሰርሕ ኣሎ።