ኣባላት ጸጥታ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ሱዳን ሓደ ጉጅለ ነጋዶ ደቅ-ሰብ ኣብ ትሕቲ ቁጹጽር አእትዮም

suakil.jpeg

ብ 20 ታሕሳስ 2018  ኣባላት ጸጥታ  ዞባ ቀይሕ በሕሪ  ሱዳን  ኣብ  ሰዋክን  ኣብ ዘይሕጋዊ ንግዲ ደቅ-ሰብ ዝነጥፍ ሓደ ጉጅለ  ኣብ  ትሕቲ ቁጹጽር ድሕሪ ምእታዎም ፡ ኣብ ትሕቲ እቲ ጉጅለ ተታሒዞም ዝጸንሑ ስደተኛታት ሓራ ከምዝወጹ  ካብ’ቲ ከባቢ ዝተፈነወ ዜና ኣረዲኡ።

እቲ ጉጅለ ገበነኛታት ካብ ኤርትራ ንዝመጽኡ ስደተኛታት ብመንገዲ ሊብያን ግብጽን ናብ ኤውሮጳ ከስግረኩም’የ እንዳበለ ኣብ ከባቢ ስዋኪን ኣኺቡ ተወሳኺ ገንዘብ ይሓቶምን ብተደጋጋሚ የታልሎምን ከምዘሎ ብነበርቲ እቲ ከባቢ ናብ ኣባላት ጸጥታ ሓበሬታ ድሕሪ ምምጻኡ እዩ እቲ ስርሒት ተኻዪዱ።

ዳይረክተር ጀነራል   ጸጥታ  ዞባ  ቀይሕ  ባሕሪ   ኮሎኔል  መሐመድ ኣድም  መሐመድ  ኢብራሂም ከምዝሐበሮ፡ እቲ  ሓበሬታ ምስ ተረኽበ፡ ነቲ ጉጅለ ገበነኛታት ንምድቓቕ ሰልስተ ሓይሊ ዕማም ክቖማ ከምእተገብረ እዩ።   ቀዳማይቲ  ሓይሊ ዕማም ፡ እቲ ጉጅለ  ገበነኛታት ካብቶም ስደተኛታት ዝጠልቦ ገንዘብ ኣበይ ይቕበሎ ኣብ ምጽራይ ክትሰርሕ ዝተመደበት ኮይና; ካብ ስድራቤት ሓደ ስደተኛ ናብ’ቶም ገበነኛታት ዘምርሕ ዝነበረ ከባቢ 60 ሽሕ ጅነ ተኸታቲላ ነቲ ገንዘብ ክቕበል ዝጽበ ዝነበረ ገበነኛ ከምዝቐየደቶ፡ እቲ ገበነኛ ድማ ናብ ጉጅለኡ መሪሑዋ ድሕሪ ምኻድ እቲ ቀይዲ ከምዝተዓወተ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።

ካልአይቲ ሓይሊ ዕማም፡  እቶም በቲ ጉጅለ ጅሆ ዝተሓዙ ስደተኛታት ኣበይ ከምዝርከቡ ከተጽንዕ ዝተመደበት ኮይና፡ ካብ ሓደ ኣቐዲሙ ገንዘብ ከፊሉ ዝተፋነወ ስደተኛን ገለ ጥርጡራትን ንዝረኸብዎ ሓበሬታ መርኲስ ብምግባርን ነቲ ገንዘብ ክቕበል ዝተቐየደ ኣባል እቲ ጉጅለ ገበነኛታት ብምምራሕን እያ ነቶም ግዳያት ነጻ ክወጹ ገይራ።  

ሳልሰይቲ ሓይሊ ዕማም፡ ነቲ ክሳዕ ቃሮራ ናይ ኤርትራ ዝዝርጋሕ መርበብ እቲ ጉጅለ ገበነኛታት ከተጽንዕ እያ ተመዲባ። ስለዝኾነ፡ እቲ ጉጅለ መሓውራቱ ተቐዪዱ በቲ መስመር ናብ ሱዳን ከእትዎም መዲቡ ዝነበረ ስደተኛታት ክሰልጦም ኣይከኣለን ።

መንግስቲ ሱዳን ዘይሕጋዊ ዋሕዚ ስደት ናብን ካብን ሃገሩ ንምግታእ ዘውፍሮም ዘሎ ጻዕርታት እቶም ገለ ብጽፈት ክዕመሙ እንከለዉ እቶም ገለ ድማ ብሰንኪ ኣብ ገለ ክፍልታት ጸጥታ እታ ሃገር ሳዕሪሩ ዘሎ ብልሽውና ክዕወቱ ከምዘይረኣዩ እዩ ዝሕበር።