ኤርትራውያን ግዳም-ሓደር ቆልዑ ስደተኛታት ኣብ ጎደናታት ኻርቱም

ስእሊ፡ ዓባስ ጀውዲ። ካብ ጎደናታት ኻርቱም ዝእከቡ ዘለው ኤርትራውያን ትሕቲ ዕድመ ስደተኛታት።

ስእሊ፡ ዓባስ ጀውዲ። ካብ ጎደናታት ኻርቱም ዝእከቡ ዘለው ኤርትራውያን ትሕቲ ዕድመ ስደተኛታት።

ቊጽሪ ናይት’ቶም ካብ ኢትዮጵያ ናብ ሱዳን ብዘይ ኣላዪ ዝውሕዙ ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ቆልዑ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ይዛይድ ምህላው ወኪል ኣፍሪቃ ሞኒቶርስ ካብ ሱዳን ሓቢሩ። ዝበዝሑ ካብ’ቶም ኣብን ድሕርን ጉዕዞ ብዛዕባ ከጋጥም ዝኽእል ብድሆታት ክግምቱ ዘጸግሞም ስደተኛታት ድሕሪ ኽንደይ ዓዛብ ናብ ከተማ ኻርቱም ምስ ኣተው፡ ብዛዕባ ምብጋሶም ኣቐዲሙ ሰሚዑ ዝቕበሎም ወገን ስለዘይረኽቡ ኣብ ቃልዕ ጎደናታት እታ ከተማ ይሓድሩ ምህላዎም ክፍለጥ ተኻኢሉ’ሎ።

እቲ ተርእዮ ንሰብ-መዚ ጸጥታ ኻርቱም ዓብይ ብድሆ እንዳኾነ ይመጽ ኣሎ። እቶም ናባዪ ዘይብሎም ስደተኛታት ትሕቲ ዕድመ ምስ ምኽፋት ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዘይ ዝኾነ ኣፍልጦ ወለዶም ናብ ኢትዮጵያ ኣትዮም ሻቡ ናብ ሱዳን ዝግዕዙ ዘለዉ እዮም።

እቲ ኩነታት ቅልጡፍ ኣድህቦ መንግስቲ ሱዳንን ተሓለቕቲ ስደተኛታት ዝኾና ኣህጉራውያን ኣካላትን ኽረክብ እንተዘይክኢሉ ክህልዎ ዝኽእል ሳዕቤን ቀሊል ከምዘይከውን’ዮም ነበርቲ ከተማ ኻርቱም ዝዛረቡ።

ኣባላት ጸጥታ ኻርቱም ነቶም ናብታ ከተማ ኽኣትዉን ኣብ ጎደናታት ክዛውንኑን ዝረኽብዎም ኤርትራውያን ትሕቲ ዕድመ ስደተኛታት ናብ’ቲ ኣቐዲሙ ቤት-ትምህርቲ መባእታዊ ደረጃ ዝነበረ ኣብ’ዚ እዋን እዚ ትሕቲ ዕድመ ናብ ዝቕየድሉ ግዝያዊ ማእከል ተቐዪሩ ዝርከብ “ኣዙ-ቤድ” ይእክብዎም’ኳ እንተሃለው፡ ጉዳዮም ንመጻኢ ብኸመይ ክተሓዝ’ዩ ኣብ ዝብል ዛጊት ዝተነጸረ መደብ የለን።

ሰበልጣን ጸጥታ ሱዳን ብዛዕባ እዞም ብብዝሒ ናብ ካርቱም ዝኣትዉን ኣብ ሓደጋ ዝወድቊን ዘለዉ ትሕቲ-ዕድመ ስደተኛታት ብዝምልከት ምስ ላዕለዋይ ወኪል ንጉዳይ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት (UNHCR) ኸምኡ’ውን ምስ ትካል ቆልዑ ውድብ ሕቡራት ሃገራት(UNICEF) ይዘራረቡ ምህላዎም ይንገር።

እቶም ኤርትራውያን ትሕቲ ዕድመ ስደተኛታት ድፍረትን ግርህነትን ዝዓብለሎ ናይ ስደት መደብ ሒዞም ካብ ሃገሮም ዝነቐሉ ምዃኖም ዝጠቐሰ ወኪል ኣፍሪቃ ሞኒቶርስ፡ ሓያሎ ኻብኣቶም ናብ’ታ ስደተኛታት ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ንድሕነቶም ራሕሪሖማ ዝወጹ ዘለው ሊብያ ብምምራሕ ማእከላይ ባሕሪ ክሰግሩ መዲቦም ዘለዉ ብምዃኖም፡ መንግስቲ ሱዳን ብኣጋኡ ንድሕነቶም ክሰርሕ ኣተሓሳሲቡ።