ሱዳን፥ ሃስያ ግዝያዊ ምዕጻው ቤት-ጽሕፈት ላዕለዋይ ወኪል ስደተኛታት

ቤት-ጽሕፈት ላዕለዋይ ወኪል ስደተኛታት ኣብ ኻርቱም

ቤት-ጽሕፈት ላዕለዋይ ወኪል ስደተኛታት ኣብ ኻርቱም

ብምኽንያት ብልሹው ኣሰራርሓ ኣብ መርመራ ዝርከብ ቤት-ጽሕፈት ላዕለዋይ ወኪል ንጉዳይ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ካርቱም፡ ወግዓዊ ንጥፈታቱ ዛጊት ብዘይ ምጅማሩ ብርክት ዝበሉ ስደተኛታት  መረርኦም ብተደጋጋሚ የስምዑ ኣለዉ ።

እቲ ቤት-ጽሕፈት ጉዳያትን ጸገማትን ስደተኛታት በብመስርዖምን ግብኦምን ከማሕድር ብዘይምጽሑ፡ ኣድላዪ መርመራ ንኽካየደሉ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ናይ’ዚ ዓመት ስርሑ ደው ኣቢሉ ምህላዉ’ዩ ዝንገር።  ከምሳዕቤኑ ድማ ናብ ሳልሳይ ሃገር ክጣየሱ ተመዲቦም ዝነበሩ ስደተኛታት ጉዳዮም ከም ዝተደናጎየን ፡ ካብ’ቲ ቤት-ጽሕፈት ዝረኽብዎ ጸጥታዊ ውሕስነት ከምዝነከየን ይሕበር።

ብፍላይ እቲ ቤት-ጽሕፈት ቅድሚ ምዕጻዉ ናብ ሳልሳይ ሃገር ክግዕዙ መዓልታት ጥራይ ተሪፍዎም ዝነበረ ስደተኛታት ኣብ ከቢድ ነውጺ ወዲቖም ኣለው።

ሓንቲ ናይ ማዕከን ዜና ኣይሪን (IRIN) ጋዜጠኛ ናብ መዓስከራት ስደተኛታት ሱዳን በጺሓን ስደተኛታት ኣዘራረባን ዝኣከበቶ ሰራሕተኛታት ቤት-ጽሕፈት ላዕለዋይ ወኪል ስደተኛታት ኣብ ሱዳን ኣብ ዕሉልን ግሁድን ብልሽውና ተሸሚሞም ንዕላዊ ኣሰራርሓ እቲ ቤት-ጽሕፈት ይጥምዝዙ ምህላዎም ዘቃለዐ ሓበሬታ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ድሕሪ ምውጻኡ፡ እቲ ቤት ጽሕፈት ኣብ ትሕቲ መርመራ ኣትዩ  ይርከብ።

ሰራሕተኛታት እቲ ቤት-ጽሕፈት ንስምን ዕድልን ገለ ካብ’ቶም ናብ ሳልሳይ ሃገር ክግዕዙ ዝቐረቡን ነዊሕ ዝተጸበዩን ስደተኛታት ፡ ገንዘብ ክኸፍሉ ብዝኽእሉ ሓደስቲ ስደተኛታት ክቕይርዎ ምጽናሖም እያ እታ ጋዜጠኛ ንዘዛረበቶም ስደተኛታት ምርኩስ ብምግባር እትሕብር።

ኣብ’ዚ እዋን እዚ ምስ ምኽፋት ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብመንገዲ ኢትዮጵያ ናብ ሱዳን ዝውሕዝ ዘሎ ልዑል ቁጽሪ ኤርትራውያን ሓደስቲ ስደተኛታት ኣብ ግምት ብምእታው፡ ቤት-ጽሕፈት ላዕለዋይ ወኪል ስደተኛታት ኣብ ሱዳን ኣብ ዝሓጸረ እዋን ጌጋታቱ ጸጊኑ ስራሑ ክጅምር እንተዘይተጌሩ ክስዕብ ዝኽእል ሰብኣዊ ቅልውላው ብኣጋኡ ስክፍታ ኣቐሚጡ ኣሎ።