መንግስቲ ሱዳን ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ንዝተዋህቦ ኣስማትን ኣድራሻን ኣሰጋገርቲ ዝዝርዝር መዝገብ መወከሲ ገይሩ ነጋዶ ደቅ-ሰብ ይቕይድ ኣሎ

ስእሊ፥ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ

ስእሊ፥ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ

ምንግስቲ ሱዳን ካብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ጀሚሩ ካብ ከተማ ካርቱም ዝነጥፉ ዕሉላት ነጋዶ ደቅ-ሰብን ተሓባበርቶምን ክለቅም ጀሚሩ ምህላው ወኪል ኣፍሪቃ ሞኒቶርስ ካብታ ከተማ ገሊጹ።

እቲ ዝካየድ ዘሎ ገበነኛታት ናይ ምቕያድ ስራሕ ኣብ ዝሓጸረ እዋን ናብ ከተማ ከሰላ ክልሕም ምዃኑ እቲ ቲወኪል ይሕብር። መንግስቲ ሱዳን ናብን ካብን ሃገሩ ዘብል ዘይሕጋዊ ዋሕዚ ስደተኛታት ንምግታእ ምስ ኤውሮጳዊ ሕብረት ገንዘባዊ ሓገዝ ዝተነጽፈሉ ስትራተጂካዊ ውዕል ምእታው ይፍለጥ።

መንግስቲ ሱዳን ኣብ ዘይሕጋዊ ንግዲ ደቅ-ሰብ ዝነጥፉ ጉጅለታትን ውል-ቀሰባትን ንምቕያድ በብግዜኡ ስርሒታት ከውፍር’ኳ እንተጸንሐ፡ እዚ ናይ ሕጂ ፍልይ ዘብሎ ግን፡ ንጹር ስምን እዋናዊ ኣድራሻን ናይቶም ዝድለዩ ገበነኛታት ዝሕብር ሰነድ/መዝገብ ብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝተላእኸ ብምዃኑ’ዩ። ውሽጣውያን ጸብጻብት ይገልጽዎ ከምዘለው፡ መንግስቲ ሱዳን ነቶም ኣስማቶምን ኣድራሽኦምን ተዘርዚሩ ዘሎ ገበነኛታት ኣብ ዝሓጸረ እዋን እንተቐይዱ ፡ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ተወሳኺ ልዑል መጠን ገንዘብ ብመልክዕ ሓገዝ ክወሃቦ ከምዝኾነ’ዩ።

መንግስቲ ሱዳን ነዚ ገበነኛታት ናይ ምቕያድ ስራሕ ሓለፋ ካልእ እዋን ብዕቱብ ይሰርሓሉ ምህላዉ ድማ ቀጥታዊ ኣብነት ይኸውን።

ኣሃዱታት ጸጥታ መንግስቲ ሱዳን ኣብ’ተን ቀንዲ መናሃርያ መርበባት ዘይሕጋዊ ንግዲ ደቅ-ሰብ ኢሎም ዝኣምኑለን ከባቢታት ሱዳን ቀጻሊ ኮለላን ቀይዲን ከካይዱ ዝረአ’ኳ እንተኾነ፡ ዝበዝሓ ካብተን ዘይሕጋውያን መርበባት ምስ ላዕለዎት ሓለፍቲ ጸጥታ መንግስቲ ሱዳን ናይ ረብሓ ዝምድና ዝመስረታ ብምዃነን ዛጊት ኣብ ምድቓቕ ኣሰጋገርቲን ተሓባበርቲን ዝጭበጥ ዓወት ክምዝገብ ኣይከኣለን።

ኣብ ሱዳን ዝነጥፉ ኣሰጋገርቲ መብዛሕትኦም ናይ ሱዳን ወይ ኤርትራ ፓስፖርት ዝውንኑ ብምኳኖም፡ ኣብ ሓያሎ ከባቢታት ሱዳን ዝተወሃሃዱን ጽዑቓትን ስርሒታት ኣንጻር ኣሰጋገርቲን ዘይሕጋውያን ስደተኛታትን ኣብ ዝጅምርሉ፡ ኩነታት ክሳዕ ዝሃድእ ንዕረፍቲ ናብ ከተማ ካምፓላ ናይ ኡጋንዳ ወይ ጁባ ናይ ደቡብ-ሱዳን መጽዮም ከምዝዛነዩ ይሕበር።

ኣብ’ዚ እዋን’ዚ፡ ዝበዝሑ ካብ’ቶም ካብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ዝኣትው ዘለው ሓደስቲ ስደኛታት ፈለማ ናብ ሱዳን ድሒሩ ድማ ናብ ኬንያን ኡጋንዳን ክግዕዙ ይመርጹ ብምህላዎም፡ ኣብ ሱዳን ዝነጥፉ ኣሰጋገርቲ ኣብ ጽዑቕ ስራሕ ከምዘለው’ዩ ዝንገር።