ፖሊስ ሱዳን ኣብ ትሕቲ ነጋዶ ደቂስብ ዝጸንሑ ስደተኛታት ነጻ ኣውጺኡ

ካብቶም ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ፖሊስ ሱዳን ዝኣተወ ኣስጋጋሪ

ካብቶም ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ፖሊስ ሱዳን ዝኣተወ ኣስጋጋሪ

ትማሊ ሰንበት ዕለት 15/09/2019 ወጋሕታ ፖሊስ ከተማ ከሰላ ኣብ ምክራም ዝበሃል ቦታ ምስ ዶብ ኤርትራ ኣብ ዘዋስን ከባቢታት  ኣብ ትሕቲ ነጋዶ ደቅሰብ ዝነበሩ 8 ኤርትራውያን ነጻ ኣውጺኡ ፡ ናይዚ ፍሉይ ተርእዮ ድማ እተን 7 ደቅንስትዮ ትሕቲ ዕድመን  1 ወዲ ተባዕታይን ዝርከብዎም እዮም ። እቲ ብዓብላልነት ደቂ ተባዕትዮ ዝፍለጥ ዝነበረ ስደት ሎሚ ብብዝሒ ብቁጽሪ ደቂ ኣንስትዮ ተተኪኡ ምህላዉ ሓደ ካብቲ ዘሕዝን ተርእዮ ይገብሮ ።

ገለ ካብ እባላት ጸጥታ ሱዳን

ገለ ካብ እባላት ጸጥታ ሱዳን

ኣብቲ ኣብ ከባቢ ምክራም ዝተገብረ ቶኽሲ ዝተሓዎሶ ከቢድ ረጽሚ ፡ኣባላት ጸጥታ ሱዳን ነቲ ኸባቢ ምሉእ ብምሉእ ድሕሪ ምኽባብ ኣሰጋገቲ ኢዶም ክህቡን ነቶም ሒዞሞም ዘለዉ ስደተኛታት ከረክቡ ኣብ ዝሓተትዎም በቶም ኣስገርቲ ተኾሲ ስለዝተኸፍተሎም ኣባላት ጸጥታ ሱዳን ጎነጽ ብዝተሓዎሶ ኣገባብ ነቶም ስደተኛታት ነጻ ኣውጺሞም ። ኣብቲ ዝተኻየድ ናይ ቶኽሲ ልውዉጥ 2 ኣሰጋገርቲ ደቅሰባት ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ኣባላት ጸጥታ ሱዳን ውዒሎም ኣለዉ ።

እቶም ካብ ንግዲ ደቅሰባት ናጻ ዝወጹ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብዚ ግዜዚ ኣብ ከሰላ ናብ ዝርከብ መደበር ፖሊስ ንሓፈሻዊ ምርምራ  ይርከቡ ኣለዉ ።

ገለ ካብተን ነጻ ዝወጻ ኤርትራውያን ስደተኛታት

ገለ ካብተን ነጻ ዝወጻ ኤርትራውያን ስደተኛታት

ሓይልታት ጸጥታ ሱዳን ግፋ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ብሰፊሑ የካይዱ

ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ዕለት 07/09/2019 ጀሚሩ ኣብ ከተማ ካርቱም ፍቃድ መንበሪ ካርድ ዘይብሎም ስደተኛታት ዝዓለመ ሰፊሕ ግፋ ብኣባላት ጸጥታ ሱዳን ይካየድ ኣሎ ።

እዚ ግፋ ስደተኛታት ብፍላይ ድማ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብብዝሒ ኣብ ዝነብሩሉ ከባቢታት ካርቱም ማለት ኣብ ጅረፍ ፡ ሰሓፋ ፡ ጀብራ ፡ ኢምትዳድ ፡ ዴምን ካልእ ከባቢታትን ብብዝሒ ይካየድ ኣሎ ።

ድሮ ውን መብዛሕትኦም ኤርትራውያን ዝርከብዎም ስደተኛታት ፡ ግዳያት ናይዚ ግፋ ኮይኖም ኣብ ሱገል ዓረቢ ኣብ ዝበሃል ቦታ ዝርከብ እስርቤት ተዳጉኖም ይርከቡ ኣለው ። 

ትማሊ ሰንበት ድማ ቤት ፍርዲ ሱዳን ብዝወሰነሎም መቅጻዕቲ ነፍሲ ወከፍ ስደተኛ 5000 ጂነ ሱዳን ከኸፍል ከም መቅጻዕቲ ኣዚዙ ኣሎ ።

መብዛሕትኦም ኤርትራውያን እንተስ ብሰኣን ዓቅሚ እንተስ ብሸለልትነት ነዚ ናይ ስደተኛ መንበሪ ፍቃድ ካርድ ከውጽኡ ኣይረኣዩን ፡ ከም ውጺኢቱ ድማ ግዳይ ግፋን ካልእን ግፍዕታትን ይኾኑ ኣለዉ ።

መንግስቲ  ሱዳን ውን ድሮ ነቲ 2300 ጂነ ሱዳን ዝነበሪ መውጺኢ ፍቃድ መነበሪ ካርድ ናብ 3200 ኣዛይድዎ ብምህላዉ እቲ ካልእ ኣሉታዊ ካልእ ሸነኽ ናይዚ ጉዳይ እዩ ፡፡

ነዚ መንግስቲ ሱዳን ዘውጾኦ ሕጊ ነፍሲ ወከፍ ስደተኛ መንበሪ ካርድ ከውጽእ ዝእዝዝ ሕጊ ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ስደተኛታት ከስተብህሉሉን ከውጽኡን ኣዘኻኺርና ነርና ። እዚ ናይ ስደተኛታት መንበሪ ፍቃድ ካርድ ዓመታዊ ዝሕደስን ኮምኡ ውን ስደተኛ  ክሰርሕ ፍቃድ ዘይህብን ዝብል ጽሑፍ ውን ይርከቦ ።

IMG_33900163751408.jpeg

ኣብዚ ቅንያት እዚ ዳግማይ ሓድሽ ተርእዮ ዋሕዚ ስደተኛታት ካብ ሱዳን ናብ ሊብያ ይኽሰት ኣሎ ።

እዚ ተርእዮ ስደተኛታት ነቲ ብዝተፈላለያ ማዕከናት ዜናታት ዝንዛሕ ዘሎ ዜናታት ማለት ሃገራት ኤውሮጳ ናብ ማእከላይ ባሕሪ ንስደተኛታት ዘድሕና መራኽብ ኣዋፊረን ኣለዋ ብዝብል ዜናታት ተታሊሎም ዳግማይ ናብ ሊብያ ክውሕዙ ይረኣዩ ኣለዉ ።

ብዕለት 03 ኮምኡ ውን ብዕለት 08 ነሓሰ 2019 ኣብ ከባቢ ሱግ ሊብያ ካብ ካርቱም ንሸነኽ ምዕራብ ተደኩኑ ዝርከብ ኣጻምእ ቦታ ስደተኛታት ጽዒነን ናብ በረኻታት ሳሃራ እንዳ ኣመረሓ ብኣባላት ጸጥታ ሱዳን ዝተታሕዛ ክልተ ሚላኖ ዝዓይነት ቶዮታ ላንድኩሪዘር ናይዚ ህያው ምስክር እየን ።

እዞም ስደተኛታት በብዛሕትኦም ዜጋታት ኤርትራን ሶማልን ምኻኖም ውን ተፈሊጡ ኣሎ ።

ድሒሩ እዞም ስደተኛታት ናብቲ ብሁዳ ዝፍለጥ ኣብ ካርቱም ዝርከብ እስርቤት ኣምሪሖም ኣለዉ ፡፡
ኣብዚ ግዜዚ እዚ ሃገራት ኤውሮጳ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ስደተኛታት ዘድሕና መራኽብ ኣዋፊረን ኣለዋ ዝብል ብማዕከናት ዜናታት ዝጋዋሕ  ዘሎ ዜና ንስደተኛታት ጽቡቅ ብስራት ኮይኑ ስደተኛታት ዝያዳ ናብ ሊብያ ንኽውሕዙ ዝደፋፍኦም ቀንዲ ረቃሒ ኮይኑ ኣሎ ፡፡

ድሮ ውን ብዙሓት ስደተኛታት  ቀንዲ ዕላሎም ብዛዕባ እዚ ኾይኑ ንሊብያ ዝብገሱሉ መዓልታት ውን የሰላስሉ ከም ዘለዉ ካብ ልሳኖም ዝረኸብክዎ ምስክርነት እዩ፡፡

ነቲ ኣብ ውሽጢ ሊብያ ዘሎ ኣስካሕካሒ ኩነታት ውን ብግቡእ ዝተገንዘብዎ ኣይመስለንን እቶም ገለ ዝተገንዘብዎ ድማ unhcr ኣብኡ ስለዘሎ ብመንገዶም ናብ 3ይ ሃገር ክንከይድ ንኽእል ኢና ፡ እዚ ምስ ዘይከውን ድማ ብባሕሪ ንፍትን ምኽንያቱ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ተቃሪጹ ዝነበረ ናይ ሂወት ኣድሕን ናይ መራኽብ ሓገዛት ጀሚሩ ስለ ዘሎ ክብሉ ይስምዑ ኣለዉ ፡፡

ብሓፈሻ ንሊብያ ዝሓሸት ናይ ደገ ዕድላት ዘለዋ ሃገር ቆጺሮም ናብታ ኣብዚ ግዜዚ ሲኦላዊት ሃገር ኮይና እትርከብ ሊብያ ዳግማይ ከምርሑ ኣብ ምሽብሻብ ይርከቡ ኣለዉ ። ስለዚ ማሕበረ ሰብ ዓለም ኮምኡ ውን ዘይምንግስታውያን ናይ ግብረ ሰናይ ማሕበራት ነዚ ዕቱብ ኣቃልቦ ሂበን ክሰርሓሉ ተዓዘብቲ ይምሕጸኑ፡፡


refugees+on+toyota.jpg

መንግስቲ ሱዳን ኣብያተ ትምህርቲ ክዕጸዋ ኣዚዙ

ወትሃደራዊ መሰጋገሪ ምንግስቲ ሱዳን ነቲ ዳግማይ ብተምሃሮ ዝተላዕለ ኣንጻሩ ዝቀንዐ ናዕቢ ዝተሓዎሶ ሰለማዊ ሰልፊታት ንምድሩቃስ ካብ ዕለት 31 07 2019 ኩለን ኣብ ሱዳን ዝርከባ ኣብያተ ቤት ምህሪትታት ክዕጸዋ ኣዚዙ ። 

 ኣብ ዞባ ኩርዱፋን ኣል ኣብየድ ተምሃሮ ምዘለዓዓልዎ ተቃውሞ ኣንጻር ወትሃደራዊ መሰጋገሪ ምንግስቲ ሱዳን 1 ጋለ ኣንስተይቲ ትርከቦም 5 ተምሃሮ ከም ዝሞቱ ውን ተፈሊጡ ኣሎ ። ነዚ ስዒቡ ትማሊን ሎምን ኣብ ከተማ ካርቱም ሰፊሕ ሰለማዊ ሰልፊታት ይካየድ ኣሎ እዚ ብተምሃሮ ዝካየድ ዘሎ ሰልፊታት ጎነጽ ዝተሓዎሶ ምኻኑን ። እቶም ተምሃሮ ድማ 1ይ ጠለባቶም ወትሃደራዊ ምንግስቲ ሱዳን ብዘይ ዝኾነ ቅድመ ኹነት ስልጣኑ ንስቪላዊ ምንግስቲ ከረክብ እዮም ዝሓቱ ዘለዉ ። 

 እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ፥ ኣብዚ ግዜዚ ውን ቁጠባ ሱዳን ባይታ ዘቢጡሉ ኣብ ዘሎ እዋን፥ ዋጋታት ሃለኽቲ ሰማይ ክዓርግ ይረአ ኣሎ ። ንኣብነት ኪሎ ኮሚደረ 250 SDG ዋጋ ኪሎ ሽጉርቲ 180 SDG ዘይቲ ድማ 600 SDG በጽሖም ካብ ዘለዉ እዮም ። 

IMG_20190801_205528.JPG

ሓይልታት ጸጥታ ሱዳን ጹዑቕ ግፋ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት የካይዱ

ካብ ሶኑይ 20/07/2019 ጀሚሩ ክሳብ ሎሚ ሶሉስ ጽዑቅ ግፋ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ብሓይልታት ጸጥታ ሱዳን ኣብ ካርቱም ይካየድ ኣሎ ። እዚ ግፋ ነቶም መንበሪ ፍቃድ ስደተኛ ዘይብሎምን ዘየሐደሱን ዝዓለመ ምኻኑ ውን ተፈሊጡ።

በዚ ግፋ ብርክት ዝበሉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ግዳያት ኮይኖም ኣብ ዓረቢን ኡሙድርማንን ዝርከቡ እስርቤታት ተዳጉኖም ይርከቡ ኣለዉ። ኣብ ዝሓለፈ እዋናት፡ መንግስቲ ሱዳን ነቲ ብ500 ጂነ ሱዳን ዝነበረ መውጺኢ መንበሪ ፍቃድ ስደተኛ ናብ ልዕሊ 2300 ኣዛይድዎ ከም ዝነበረ ዝዝከር ኮይኑ፡ ክሳብ ሕጂ ኣስታት 86 ኤርትራውያን ግዳያት ናይዚ ግፋ ኮይኖም ኣለዉ ። ብቤት ፍርዲ ብዝውሰነሎም ናይ ገንዘብ መቅጻዕቲ ድማ ክልቀቁ ምኻኖም ውን ተገሊጹ ኣሎ ።

ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ውን መብዛሕትኦም ኤርትራውያን ዝርከብዎም መንበሪ ፍቃድ ዘይሓዙን ዘየሐደሱን ስደተኛታት ካብ ጎደናታት ካርቱም ተለቂሞም ብኣስታት 10 ሽሕ ጂነ ሱዳን ከፊሎም ከም ዝወጹ ይፍለጥ ። ኣብቲ ግዚ'ቲ ድማ እዚ መቅጻዕቲ ኣዝዩ ዝተጋነነ ብምኻኑ ብኣብ ማሕበር ሰብኣዊ መሰላት ዝነጥፉ ሱዳናውያን ከቢድ ተቃዉሞ ወሪድዎ ምንባሩ ውን ይፍለጥ ።

እዚ ካብ ሶኑይ ዝጅመረ ግፋታት ውን ስደተኛታት ዋላካ ብምንግስቲ ሱዳን ዘውጾኦ ሕግታት ክቅየዱ ግቡእ እንተ ኾነ እዚ ዋጋ መሐደስን መውጽእን መንበሪ ፍቃድ ስደተኛ ኣዝዩ ብዝተጋነነ መልክዑ ብምዉሳኹ ( ካብ 500 ናብ 2000 ጅነ ሱዳን ) ካብ ዝተፈላለዩ ወገናት ተቃዉሞታት ይገጥሞ ኣሎ ።

ኣብ መወዳእታ ዝምልከቶም ወገናትን ማሕበራትን ነዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝግበር ዘሎ በደል ዕቱብ ኣቃልቦ ገይሮም ክሰርሑሉ ንላቦ ።